Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Zobacz też

co nowego w galerii:


Strona istnieje dzięki życzliwości i społecznej pracy autorów tekstów

POLECAMYStrona głównadawny WołominEdukacja i szkolnictwo • I Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Człowiek otwartego serca
Ludzie - Życiorysy
Wpisał Andrzej Żelezik   

Pani Stefania Kruczyńska uczyła mnie w latach 1953-1957, a więc bardzo dawno temu. Mimo upływu połowy wieku pozostała w mej pamięci, jako nauczycielka-wzorzec ? przedstawicielka niepowtarzalnych już ekip tak zwanych gron pedagogicznych. W tamtych latach nauczyciele żyli w przyjaźni, stanowiąc trzon, który nie bacząc na poświęcany czas obrabiał nierzadko bardzo twardy kamień uczniowski, szlifując go, aby nabrał blasku.

Były to lata trudne, lata powojenne. Lata wielu wyrzeczeń, ale tez lata nadziei. Nadziei na lepsze jutro.

Więcej…
 
Jedenastolatka w latach 1948-1957
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

dzwonkowska_9 We wrześniu 1948 roku Gimnazjum i Liceum im. dra med. Jana Sikorskiego zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1 w Wołominie. Szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę, "Państwowa II-letnia Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego w Wołominie". Po połączeniu Szkoła została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Paplińskiego (obecnie, jak dawniej, Wileńska). Dyrektorem zostaje nadal p. Sabina Drop, a zastępcą Lerownik Szkoły Podstawowej nr 1, p. Stanisław Szubiński. Obok ośmiu oddziaów podstawowych, klasy licealne liczyły sześć oddziałów - z liczbą 235 uczniów.

W roku szkolnym. 1949/50 klasy pod.stawowe liczyły dziewięć oddziałów, klasy licealne osiem z jedną klasą o profIlu przyrodmczym. Od maja 1950 roku p.Dyrektor Sabina Drop została oddelegowana do Kuratorium Szkolnego Warszaw-skiego na stanowisko wizytatora liceów pedagogicznych. Dyrektorem został długoletni profesor liceum - p. Jan Kopcewicz. Na zastępcę powołano nauczyciela szkoły podstawowej, p. Michała Mlonka. W liceum wszyscy abiturienci zostali dopuszczeni do matury i wszyscy złożyli pomyślnie egzaminy dojrzałości.

Więcej…
 
Liceum w latach 1957 - 1963
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

dzwonkowska_8 Dnia 1 lipca 1957 roku nastąpił podział szkoły II-letniej na Liceum Ogólno-kształcące i Szkołę Podstawową nr 1. Liceum zostało przeniesione do nowego budynku po drugiej stronie miasta. W dniach 24, 27 i 28 czerwca pomagała chętnie młodzież licealna, zorganizowana w ekipy przez p. wicedyrektora S. Jankowicza.

Dnia 2 września 1957 roku, w ośmiu oddziałach, rozpoczęło naukę 257 uczniów. Wprawdzie nie liceum było gospodarzem budynku, tylko Szkoła Podstawowa nr 3, ale nastąpiła poprawa warunków pracy. Liceum zajmowało pierwsze piętro, na którym znajdowało się osiem sal lekcyjnych, dwa gabinety (biologiczny i fizyczny), biblioteka, gabinet p.o, współna sala gimnastyczna i pomieszczenia administracyjne. Każda klasa otrzymała pod stałą opiekę izbę lekcyjną. Wychowawcy i uczniowie troszczyli się, o to aby wygląd sal był przyjemny. Dlatego też, przy pomocy rodziców, zawieszano firanki i zasłony. Ustawiono kwiaty doniczkowe, malowano sale. W liceum obowiązywało noszenie uczniowskiego stroju (dziewczęta - granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami, chłopcy - ciemne ubrania). Wprowadzono też tarcze z numerem 59 (decyzja Kuratorium). Na terenie szkoły młodzież nosiła miękkie obuwie, które zmieniano w szatni. Dlatego w szkole panowała cisza. Dzięki dobrym warunkom lokałowym organizowano zajęcia pozałekcyjne. Słabsi uczniowie korzystali z pomocy nauczycieli i zdolnych kolegów, inni organizowali różnorakie imprezy. Do najciekawszych należał turniej szachowy, w którym brali udział nauczyciele i uczniowie. Najlepszymi szachistami byli: dyrektor J. Kopcewicz, dyrektor S. Jankowicz, prof. T. Kielak i prof. A. Milewski. Wśród uczniów wyróżnili się: Tadeusz Czaplicki i Jerzy Okoń. Po kilkutygodniowych zmaganiach szachowych mistrzem Szkoły został dyrektor J. Kopcewicz, a wicemistrzem uczeń Tadeusz Czaplicki. Po raz pierwszy w szkole urządzono "Dzień Nauczyciela". W okresie zimowym organizowano klasowe "choinki", a także seanse filmowe. Wypożyczano filmy z "Filmosu" . W okresie wiosennym organizowano wycieczki. W szkole działał bardzo sprawnie sklepik szkolny pod opieką p. prof. Danuty Kuchny.

Więcej…
 
Liceum w latach 1963-1972
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1963/64 nastąpiły bardzo ważne zmiany. Stanowisko dyrektora Liceum objął p. mgr Francieszek Nasiadko, dotychczasowy kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie. Ze szkoły odeszło również wielu nauczycieli p. prof. Krzysztof Kałuszko - polonista - przeniósł się do pracy w Jednostce Wojskowej w Zielonce, p. prof. Tadeusz Kielak - historyk i wykładowca przysposobienia obronnego objął stanowisko podinspektora szkolnego w Wydziale Oświaty I Kultury PPRN w Wołomime, p. prof. Irena Zalewska - historyk - wyszła za mąż i wyjechała do powiatu mławskiego, p. prof. Wiesław Szcząsny - nauczyciel wychowania fizycznego - przeniósł się do Jednostki Wojskowej w Nowym Dworze. Do liceum przybyli nowi nauczyciele. Organizacja nowego roku nie zakłóciła wprawdzie normalnego toku pracy, ale najbardziej odczuli te zmiany uczniowie. Nowy dyrektor i sześciu nowych wykładowców - to dla "biednej młodzieży" za duży bagaż emocji. Rok szkolny rozpoczęło 417 uczniów w jedenastu oddziałach. Powstaje Związek Młodzieży Socjalistycznej, zostaje wznowiona działalność Spółdzielni Uczniowskiej, rozwija swą pracę Samorząd Szkolny pod opieką p. dyr. S. Jankowicza. Bardzo dobrze rozwija się Szkolny Klub Sportowy pod opieką przybyłego do pracy p. prof. Czesława Chwedoruka. Nasi uczniowie: Ela Dłuska, Ela Majer, Ewa Rakowska i Ela Dzbeńska stanowiły najlepszą sztafetę, a Jurek Ziemski był najlepszym biegaczem. Bardzo dobre wyniki w sporcie zostały nawet odnotowane w krajowej prasie sportowej. Nastąpiła też w szkole nowa forma rozwijania życia kulturalnego. Do szkoły zaczęli przyjeżdżać aktorzy warszawscy. Ten ciekawy sposób poznawania kultury przetrwał w szkole do czasów obecnych.

Więcej…
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack